Mapový portál města Ivančice

Mapový portál nabízí práci s prostorovými daty na území vztahujícím se k působnosti samosprávného celku. Umožňuje data zobrazovat, vyhledávat a analyzovat grafické objekty s jejich připojenými atributy, viz. nápověda.

Mapový portál umožňuje registrovaným uživatelům grafická data on-line stahovat na základě předem daných kritérií.

Registrovaný uživatel má možnost vyhledat parcelní číslo v zadaném katastrálním území on-line ze serveru Informačního systému Katastru nemovitostí provozovaného Českým úřadem zeměměřickým a katstrálním (ČÚZK).

V případě nefunkčnosti vyhledání je možné zjistit případné odstávky serveru ČÚZK na adrese - odstávky systému

Další možností vyhledání je lokalizace dle adresního místa v daném obvodu obce s rozšířenou působností.

Zpřístupnění dat je realizováno prostřednictvím Internetu. Slouží uživatelům v oblasti státní správy, samosprávy a soukromým organizacím.

V sekci “Mapové sestavy“ jsou registrovaným uživatelům k dispozici:

  • územně analytické podklady (data mohou prohlížet a stahovat)
  • digitálně technická mapa města (data mohou prohlížet a stahovat)

Veřejnost má možnost prohlížení dat územně analytických podkladů s připojením katastrální mapy poskytovanou ČÚZK formou WMS připojení.