Vítejte na mapovém portále města Ivančice.

Mapový portál nabízí práci s prostorovými daty na území vztahujícímu se k působnosti samosprávného celku. Umožňuje data zobrazovat, vyhledávat popř. analyzovat na základě připojených atributů.

Pro veřejnost je zde možnost prohlížení dat územně analytických podkladů (Témata ÚAP), dále prohlížení digitální technické mapy (DTM) a pasportizace na území města Ivančice. Uživatel má možnost si připojit formou WMS služby mapový podklad:

  • Katastrální mapa (ČÚZK)
  • Ortofotomapa (ČÚZK)
  • Základní mapa ČR 1: 10 000

Pro registrované uživatele je zde navíc vyhledávání dle adresního místa, parcely nebo listu vlastnictví. Vyhledávání je provázané s Informačním systémem Katastru nemovitostí, provozovaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK), a lze tedy rovnou nahlédnout na daný objekt do Katastru nemovitostí.

Registrovaný uživatel má možnost exportu dat DTM dle definovaného výřezu území.

Registrace je realizována prostřednictvím Internetu a je určena pro pracovníky státní správy, samosprávy, popř. soukromým organizacím. O vyřízení registrace budete informování emailem.

Pro práci s mapovým portálem můžete využít nápovědu.

V případě nefunkčnosti vyhledání je možné zjistit případné odstávky serveru ČÚZK na adrese - odstávky systému