Otevřít / zavřít
Skip Navigation Links.
Collapse VrstvyVrstvy
Expand Územní plányÚzemní plány
Collapse Podkladové mapyPodkladové mapy
Expand ČÚZK katastrální mapy a parcelní číslaČÚZK katastrální mapy a parcelní čísla
Expand ZABAGEDZABAGED
Expand Základní mapa ČR 1:10 000Základní mapa ČR 1:10 000
Expand Ortofotomapa ČÚZKOrtofotomapa ČÚZK
 
Podkladová data:
© ČÚZK
Podkladová data (ZABAGED®, Ortofoto, INSPIRE GN, Geonames, Data 200) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK.
Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz.
Adresní místo
Zdroj dat: ČSÚ
Export dat v pohledu

 
Export dat ohradou


Název mapy
 
Velikost stránky
Orientace
 
Popis mapy
 
Tisknout měřítko
Tisknout legendu
 
Výsledky prostorového dotazu
Velikost stránky
Orientace
Měřítko
 
Kopie katastrální mapy v PDF formátu lze vytvořit pouze v katastrálním území kde existuje platná digitální katastrální mapa (DKM). Toto lze zjistit v Nahlížení do KN v poli "Mapový List" kde musí být uvedeno DKM.
 
Název
Popis