Otevřít / zavřít
Skip Navigation Links.
Collapse VrstvyVrstvy
Collapse Technická mapaTechnická mapa
Expand Veřejné osvětleníVeřejné osvětlení
Expand Komunikační vedeníKomunikační vedení
Expand Vedení plynovoduVedení plynovodu
Expand EON VNEON VN
Expand EON NNEON NN
Expand PolohopisPolohopis
Collapse Podkladové mapyPodkladové mapy
Expand ČÚZK katastrální mapy a parcelní číslaČÚZK katastrální mapy a parcelní čísla
Expand Základní mapa ČR 1:10 000Základní mapa ČR 1:10 000
Expand Ortofotomapa ČÚZKOrtofotomapa ČÚZK
Expand ZABAGEDZABAGED
 
Podkladová data:
© ČÚZK
Podkladová data (ZABAGED®, Ortofoto, INSPIRE GN, Geonames, Data 200) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK.
Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz.
Adresní místo
Zdroj dat: ČSÚ
Export dat v pohledu

 
Export dat ohradou


Název mapy
 
Velikost stránky
Orientace
 
Popis mapy
 
Tisknout měřítko
Tisknout legendu
 
Výsledky prostorového dotazu
Velikost stránky
Orientace
Měřítko
 
Kopie katastrální mapy v PDF formátu lze vytvořit pouze v katastrálním území kde existuje platná digitální katastrální mapa (DKM). Toto lze zjistit v Nahlížení do KN v poli "Mapový List" kde musí být uvedeno DKM.
 
Název
Popis